Diện tích: 106 m2

Loại hình thiết kế: Căn hộ

Đơn vị thi công: THÁI BÌNH DƯƠNG IDCD CO., LTD.

Giải pháp Nội thất tối ưu hoàn thiện Không gian sống của bạn!