Diện tích: 600 m2

Loại hình thiết kế: Trường học

Đơn vị thi công: THÁI BÌNH DƯƠNG IDCD CO., LTD.

Giải pháp Nội thất tối ưu hoàn thiện Không gian sống của bạn!